พาณิชย์ ตรวจเชิงลึกบริษัท ‘เดวิด’ ปมดำเนินธุรกิจในไทย ผิดพ.ร.บ.ต่างด้าวหรือไม่?

  • 5 มีนาคม 2024

เรื่องราวของ ‘เดวิด’ นักธุรกิจชาวต่างชาติที่กลายเป็นหัวข้อดังในสังคมไทยได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนและสื่อมวลชน เหตุการณ์ที่นำไปสู่การตรวจสอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จากการเปิดเผยของนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานรัฐมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบริษัทที่ ‘เดวิด’ มีส่วนร่วม โดยการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานภายใต้ความตกลงร่วม (MOU) เพื่อสอบสวนและยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายไทย

การตรวจสอบเบื้องต้นของบริษัท ‘เดวิด’ แสดงให้เห็นว่าบริษัท

ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีการจดทะเบียนธุรกิจเป็นอย่างดีและมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทำให้บริษัท ‘อีเลเฟนท์ แซงชัวรี่ พาร์ค ภูเก็ต จำกัด’ ไม่ขัดต่อกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทว่าการตรวจสอบนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินทุน และการดำเนินงานที่อาจมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เห็นผิวเผิน

การตรวจสอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายไทยเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล การดำเนินการของ ‘เดวิด’ และบริษัทของเขาอาจเป็นเพียงกรณีตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาที่กว้างขึ้นในวงการธุรกิจท่องเที่ยวและการค้าในไทย ผลลัพธ์ของการตรวจสอบนี้จึงมีความหมายอย่างมากต่อชุมชนธุรกิจในไทย เพราะมันจะกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในอนาคตเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย

การตรวจสอบนี้ยังช่วยให้เห็นว่าการเข้ามาของนักธุรกิจต่างชาติไม่เพียงแต่นำเสนอโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ยังต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ สุดท้ายนี้ การเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบที่เข้มข้นจากหน่วยงานของรัฐไม่เพียงแต่ปกป้องผู้ประกอบการคนไทยเท่านั้น แต่ยังรับประกันว่าทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมภายใต้กฎหมายของประเทศไทย